Ontdek de leukste kinderitems hier of in onze shop te Kontich
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

DEEL I. Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1:  Algemeen

Artikel 2: Voorwerp van de verkoopovereenkomst

Artikel 3: Prijs, belasting en verpakkings- en verzendingskosten

Artikel 4 : Totstandkoming van de verkoopsovereenkomst

Artikel 5 Betaling

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

Artikel 7 : Transport en levering

Artikel 8 : Garantie, diensten na verkoop en klachten

Artikel 9 : Beschikbaarheid van de goederen en voorraad

Artikel 10: Bedenktijd en verzakingsrecht: voorwaarden en gevolgen

Artikel 11: Schadebeding

Artikel 12: Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Artikel 13: Aansprakelijkheid

Artikel 14: Overmacht

Artikel 15: Aanpassing van de Webshop

Artikel 16: Varia

DEEL II. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

 1. Algemeen
 1. Intellectuele eigendomsrechten

Artikel 17 Hyperlinks en verwijzingen

 1. De inhoud van deze informatie of van deze websites en / of informatiebronnen ;
 2. Het consulteren van deze informatie of deze websites en / of informatiebronnen ;
 3. De verwerking van de persoonsgegevens op deze websites en / of informatiebronnen ;
 4. De schade die uit voormelde punten zou voortvloeien.

Artikel 18 Aansprakelijkheid van Tenteo Store

Artikel 19 Prijssetting op de website

Artikel 20 : Beleid inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

 1. Vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens 

1.1. Tenteo Store  draagt zorg voor de privacy en de bescherming van de persoonsgegevens van elke gebruiker van de website. 

1.2. De persoonsgegevens die Tenteo Store  verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligd bestand dat niet toegankelijk is voor derden. Voormeld bestand kan uitsluitend geraadpleegd worden door Tenteo Store . 

1.3. Tenteo Store  geeft geen persoonsgegevens door aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van gerechtelijke autoriteiten of politiediensten in overeenstemming met de betreffende wettelijke bepalingen. 

 1. Doel van verwerking 

2.1. Tenteo Store  verwerkt de verzamelde persoonsgegevens om met de gebruiker in contact te kunnen treden, de gebruiker een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden, bijvoorbeeld bij het afhandelen van bestellingen, of om de gebruiker toegang te kunnen geven tot bepaalde informatie. De gegevens kunnen ook gebruikt worden om de gebruiker te informeren over nieuwsfeiten, nieuwe diensten, producten en evenementen van Tenteo Store . Behoudens uitdrukkelijke, schriftelijke, andersluidende verklaring, verleent de gebruiker aan Tenteo Store  het recht om hiertoe informatie en direct marketingmails toe te sturen aan de gebruiker. 

2.2. Indien de gebruiker de in paragraaf 1 vermelde informatie niet langer wenst te ontvangen, kan de gebruiker zulks per e-mail aan [email protected]  of per brief melden aan Tenteo Store . In de informatiemails die Tenteo Store  de gebruiker toestuurt, zal telkens een rubriek of een hyperlink worden opgenomen via de welke de gebruiker zijn inschrijving voor deze informatiemails kan annuleren. 

 1. Toelating voor verwerking 

3.1. Doordat de gebruiker aan Tenteo Store  zijn / haar persoonsgegevens verstrekt, geeft de gebruiker Tenteo Store  uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden. 

 1. Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

4.1. De gebruiker heeft het recht de persoonsgegevens die Tenteo Store  over de gebruiker geregistreerd heeft, in te zien en eventueel onnauwkeurige, onjuiste of onvolledige gegevens te laten corrigeren. Bovendien kan de gebruiker op elk ogenblik vragen dat zijn persoonsgegevens uit het bestand van Tenteo Store  verwijderd worden. De gebruiker kan zich daarvoor wenden tot Tenteo Store . 

 1. Gebruik van Cookies 

De website kan gebruik maken van zogenaamde cookies; het betreft kleine stukjes informatie die Tenteo Store  doorstuurt en bewaart op de harde schijf van de computer van de gebruiker. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt om de identiteit van de gebruiker te verifiëren. 

Artikel 21 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank